Mediation bij Relatieproblematiek

Mediation bij Relatieproblematiek is vaak een vervolg op gesprekken die vooraf hebben plaatsgevonden waaruit blijkt de verschillen of de afstand tot elkaar te groot is geworden. Het wordt ook wel Conflictbemiddeling genoemd. Vaak wordt mediation ingezet indien er een strijd gaande is tussen partijen. Gelijk hebben is nog niet het zelfde als gelijk krijgen. Wat vaak éénduidig is voor de een wordt niet zo gezien door de ander. Om een impasse te doorbreken bieden wij ook mediation aan. Mediation zit tegen de grens aan van counseling. Dit laatste gegeven heeft als voordeel wij gesprekken kunnen continueren als blijkt dat er toch nog opening zijn om tot elkaar te komen.

Wij zijn van lalle markten thuis.

Een Relatieprobleem is vaak verweven met allerlei factoren. Wij zijn dynamisch ingesteld zodat als er veranderingen optreden in de gesprekken wij mee kunnen schakelen. Wij hebben een uitgebreide “toolbox” om onze clienten bij te staan. Indien mediation niet meer nodig is kunnen wij meegaan in het proces zodat wij de gehele begeleiding kunnen voeren van A tot Z.

Wat is mediation?

Mediation is nodig als u er samen niet meer uitkomt. Als de inhoud van de gesprekken over GGG (Gevoel Gedragingen Gedachten) geen zin meer hebben. Om dan toch verder te gaan is een goede gesprekspartner nodig welke verstand van zaken heeft wat er zoal aan mogelijkheden zijn zonder daarbij vooringenomen te zijn. Kies voor een onafhankelijke derde partij die verstand heeft van zaken. Wij kunnen in conflict bemiddeling en handelen. Mocht u er samen helemaal niet meer uitkomen en een miscommunicatie staat in de weg? Ziet u geen mogelijkheden meer en wilt u besluiten om toch uit elkaar te gaan dan is mediation een van de oplossingen.

Wanneer Mediation?

U kiest voor mediation welke wij kunnen verzorgen op het moment waarop u er samen niet meer uitkomt. Als communicatie is gestagneerd, is dat één van dat dingen waarin wij de draad oppakken om toch uit de crisis te komen. Wij bemiddelen in een conflict en kunnen het hebben over pijnpunten welke dan wellicht besproken dienen te worden zoals bijvoorbeeld; boedelscheiding of wie en hoe wordt het geregeld met de kindern. Tegelijkertijd houden wij altijd de optie open dat het eventueel weer goed kan komen tussen elkaar, iets wat u alleen bij ons heeft. Wij maken afspraken welke het beste zijn voor beiden partijen.

Denkt u dat uw Relatie (nog) te redden valt? Doe de Relatietest

Reageren