Ongewenste Effecten Niet Communiceren

…… en dan dan praat je niet meer ……….. De Ongewenste Effecten van Niet Communiceren kan tot gevolg hebben je zwijgt en verklaar daarmee dat de ander niet bestaat, omdat je denkt dat het toch geen zin meer heeft. Je zwijgt en dat is vaak nog erger dan dat je iets zou zeggen of überhoud reageert. Toch wil je vaak wel praten omdat je iets belangrijks hebt te zeggen of iets meemaakt wat je normaal gesproken altijd met diegene deelt. Dat is niet prettig maar vaak heb je al heel veel geprobeerd en kom je niet over tot die ander. Althans dat is wat je dan maar aanneemt, de ander praat immers niet meer met of tegen u. Zie ook: Verschil met of tegen elkaar praten.

Niet meer communiceren betekent dat de boel stagneert en stilstand achteruitgang. Het is niet alleen maar zo dat je de leuke dingen mist om te vertellen, immers om de volle waarde van het geluk te ervaren heb je iemand nodig om mee te delen, maar ook als het gaat om problemen die je juist hebt en voelt bij die ander wil je er graag met die andere over praten maar dat is vaak niet meer mogelijk. In het laatste geval zullen de ongewenste effecten van het niet meer praten met elkaar zich openbaren.

Wat zijn de ongewenste effecten van het niet meer communiceren met elkaar.

Een van de nadelige effecten van niet meer communiceren of niet meer praten is dat je erbij laat zitten dat je je eigen leven gaat leiden en dat je als broer en zus verder door het leven gaat zonder met elkaar dingen nog te delen. Vaak met kinderen erbij is communicatie dan wel beter communiceren van essentieel belang,  ook ten goede van de kinderen en de omgeving. Bovendien is het niet meer communiceren en niet met delen van dingen die je hebt beleefd niet leuk en is ongewenst om op een leuke manier (samen) verder door het leven te gaan. U zult dus kritisch naar de relatie moeten laten kijken wat er aan gedaan moet worden en er voor nodig is om ervoor te zorgen dat u weer met elkaar in gesprek komt!

Vraag onze om hulp. Wij weten als geen ander de Ongewenste Effecten Van Niet Meer Communiceren te voorkomen.

Reageren