Als je onzeker bent of voelt in je relatie heeft dat vaak te maken met iets van jezelf. De ander kan namelijk geen zekerheid geven maar die zekerheid moet je krijgen (net als met vertrouwen) en dat heeft vaak tijd nodig. Tijd alleen is niet voldoende, er zal ook wat binnen de relatie moeten veranderen om het gewenste resultaat te krijgen. De ander (bijvoorbeeld uw partner) kan zoals eerder beschreven niet het juiste gevoel aan u geven maar wel een bijdrage leveren om u te stimuleren. Net als de ander het gevoel bij u in stand kan houden of het kan voeden kan hij/zei ook een bijdrage leveren hier veranderingen in aan te brengen.

Externe factoren dragen er vaak aan bij dat de situatie blijft zoals die is. U kunt leren meer bij uzelf te blijven en minder prikkels van buitenaf te ontvangen. Wanneer u niets onderneemt, houdt u die onzekerheid in stand. Doorbreek deze cyclus en neem contact met ons op.

Onzeker zijn of voelen

Het verschil tussen onzeker zijn en voelen zit met name in het verschil dat ;

  1. Als je je onzeker voelt het zo kan zijn dat je door externe invloeden het gevoel krijgt niet goed te presteren terwijl het in werkelijkheid wel zo is. Het heeft dan meer te maken met je eigen onzekerheid, althans dat je niet de zekerheid hebt dat het wel zo is.
  2. Als je onzeker bent weet je inmiddels dat je deze eigenschap hebt. Wat niet betekent dat je voor altijd veroordeeld bent tot dit fenomeen. Door het te accepteren (ook als anderen dat benoemen) is het werkelijkheid geworden.

In beide gevallen straal je dit ook uit in je relatie. Vaak is de partner iemand die je hier in kan steunen of iemand die de situatie in stand houdt door het te voeden.
Wilt u deze cyclus doorbreken dan kan dat met hulp van ons. Wij kunnen kijken war het gevoel vandaan komt en welke situaties er voor hebben gezorgd dat je onzeker bent in je Relatie.

Reageren